Breaking News

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger YASED United’ın konuğu oldu

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) online etkinlik serisi YASED United kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin konuğu AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger oldu. Web seminerinde konuşan Büyükelçi Berger, krize en etkili çözümün güçlü iş birliği, eşgüdümlü politika tedbirleri ve dayanışmayla sağlanabileceğini belirtti.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) üye ve paydaşlarının Covid-19 ile mücadelede düzenli bilgi ve deneyim paylaşımı için başlattığı online etkinlik serisi YASED United’ın konuğu Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger oldu. Web seminerinde Avrupa Birliği’nin Covid-19’la mücadelede attığı adımlar ve pandemi sürecinin, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilere muhtemel etkileri konuşuldu.

Tedarik zincirini çok uluslu şirketler yapılandıracak

YASED Başkanı Ayşem Sargın ve YASED Başkan Yardımcısı Hüseyin Gelis’in de katıldığı web seminerinde konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, “Covid-19 pandemisi, insanların hayatlarını ve küresel ekonomiyi ciddi bir şekilde altüst etti. Dünyanın başlıca ekonomik merkezleri olan ABD, Çin, Avrupa Birliği ve çevrelerindeki tedarik zincirleri şiddetle etkilenmiş durumda. Bu durumun, söz konusu ülkelerin aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ticaret ve yatırım ortakları için sonuçları oldu. YASED üyeleri gibi çok uluslu şirketler, net bir şekilde bu küresel değer zincirlerinin mimarı. Yeniden yapılandırma çabaları da onlar aracılığıyla gerçekleşecek.” dedi

Pandemiye karşı 3.4 trilyon euro harekete geçirildi

Şirketlerin bakış açısıyla değerlendirildiğinde, uyarlama yeteneği, esneklik ve dijitalleşmenin karantina sürecinde son derece önemli değerler olarak ortaya çıktığını ifade eden Berger, güçlü bir sağlık altyapısı ve sosyoekonomik güvenlik programlarıyla beraber bu değerler için imkan sağlayan ülkelerin, krizden ilk çıkacak ülkeler olduğunu söyledi. Avrupa Birliği’nin ortaya koyduğu tedbirlerin, sağlık sistemini desteklemeye ve pandeminin sosyoekonomik etkilerine karşı koymaya odaklandığını anlatan Berger, “Bunun için şimdiye kadar yaklaşık 3,4 trilyon euro harekete geçirildi. Diğer yandan, Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu tedbirler, sürdürülebilir ekonomik büyüme için daha yeşil ve dijital bir topluma geçişi önceliklendiriyor” dedi.

AB ve Türkiye, ekonomik ortaklığı sürdürüyor

Küresel anlamda, krize en etkili çözümün ancak güçlü iş birliği, eşgüdümlü politika tedbirleri ve dayanışmayla sağlanabileceğini belirten Büyükelçi Berger, “Avrupa Birliği ve Türkiye, ticaret ve yatırımlar açısından önemli ekonomik ortaklar olmayı sürdürüyor. Ekonomilerimiz son derece birbirine bağlı durumda ve bu meşakkatli sürecin üstesinden ancak birlikte gelebiliriz. Örnek vermesi açısından, Avrupa Birliği; Dünya Sağlık Örgütü ve diğer küresel ortaklarla beraber, koronavirüse karşı teşhis, tedavi ve aşıların ortak geliştirilmesi ve dünya çapında uygulanmasını sağlamaya yönelik başlangıç aşamasında 7,5 milyar euroluk fon oluşturmak için 4 Mayıs tarihinde bir bağış konferansı düzenledi. Türkiye de bu konferansa katıldı ve dayanışma sergileyerek bu amaca yönelik kararlılığını ortaya koydu” açıklamasında bulundu.

Son 5 yılda mevcut yatırımcıların payı daha yüksek

Son derece verimli bir web semineri gerçekleştirdiklerini belirten YASED Başkanı Ayşem Sargın, AB ile ilişkiler ve Gümrük Birliği modernizasyonu üzerinde durdu. Gümrük Birliği modernizasyonu görüşmelerinin bir an önce başlatılması ve bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini belirten Sargın; mal alışverişine ek olarak, hizmetler, kamu ihaleleri, fikri mülkiyet ve tarımın da dahil edilmesinin öneminin altını çizdi.

Salgın nedeniyle küresel ortamdaki belirsizlikler göz önüne alındığında mevcut yatırımcıların korunmasının bugün daha da fazla önem kazandığını anlatan Sargın, “Çalışmalarımız, son beş yıldaki yeni yatırımlarda mevcut yatırımcıların payının yeni girişlere göre daha yüksek olduğunu gösteriyor. Türkiye’de uluslararası standartlarda rekabetçi bir yatırım ortamı yaratmak için Kamu ile yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu bağlamda, Türkiye’deki yatırım ortamının iyileştirilmesinde önemli bir adım olduğunu düşündüğümüz Yatırım Çerçevesi Mevzuatı gibi önemli çalışmalarda inisiyatif aldık. Bununla birlikte, Türkiye’nin uzun vadeli küresel rekabetçilik ve sürdürülebilir büyüme için ihtiyaç duyduğu yatırımları çekmesine yardımcı olan mekanizmaları tanımlamak için Türkiye için bir yatırım stratejisi oluşturmak üzere katkı sağlıyoruz” dedi.

Seminerin moderatörlüğünü üstlenen YASED Başkan Yardımcısı Hüseyin Gelis de daha önce hiçbir krizden bu kadar etkilenilmediğini belirterek, “Bunun sebeplerinden biri de teknoloji sayesinde oluşan bilgi akışı yoğunluğu ve hızı. Bilgi akışındaki yoğunluk, krizin insanlar tarafından daha çabuk algılanmasını sağladı” diye konuştu. Gelis, Türk iş dünyasının genel anlamda Covid-19 kriz sürecinin yönetilmesinden ve ciddiye alınmasından memnun olduğunu ifade ederek, bunun Türkiye için fırsatlar yaratabileceğini vurguladı. Gelis, AB’nin bu krize vereceği tepkilerin, gelecekteki zorluklara yaklaşımını da etkileyeceğini belirtti.

Aktüel İntermedya / YAŞAM

About Aktüel İntermedya

Check Also

Tuzla Belediyesi, koca yürekli Diyarbakırlı çocuklara ilklerle dolu keyifli bir gün yaşattı

Bir sosyal sosyal deney sonucu gündem olan Diyarbakır’ın koca yürekli çocukları, Tuzla Belediye Başkanı Dr. …