ÇEİS, 1 milyon TL’yi mesleki yeterliliğe yatırdı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 48 meslekte yeterlilik belgesini zorunlu hale getirme kararına çimento sektöründen yanıt veren ilk kurum, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) oldu. ÇEİS, Türkiye çimento sektöründe mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme sistemi oluşturan ilk kurum olmak için 1 milyon TL yatırım yaptı.

Ankara’da düzenlenen “Çimento Sektöründe Ulusal Yeterliliklere Dayalı Mesleki Belgelendirme Hizmetleri Konferansı” dolayısıyla açıklama yapan ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Ünal, “Hedefimiz, Türkiye çimento sektöründeki nitelikli çalışan sayısını artırarak hem sektörün gelişimine katkıda bulunmak hem de iş sağlığı ve güvenliğinde lider sektör olmak” diye konuştu.

Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen “Türkiye Çimento Sektöründe Mesleki Sınav ve Belgelendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi (CemenTTest)” aracılığıyla çimento sektörü ulusal yeterlilik sistemine 1 milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayan Ünal şunları ifade etti:

“AB hibe fonu vasıtasıyla gerçekleştirilen bu yatırım projesiyle, çimento sektöründe düzenlediği sınavlarla belgelendirme yapmayı hedefleyen ÇEİS Sınav ve Belgelendirme Merkezi’nin (ÇESBEM) yetkinliğini artırmayı ve gerekli altyapıyı oluşturmayı amaçlıyoruz. 2012 yılında faaliyete geçirdiğimiz ÇEİS Sınav ve Belgelendirme Merkezi’nin (ÇESBEM), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından mesleki yeterlilik sınavı ve belgelendirmesi için akredite edilmesini ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca (MYK) yetkilendirilmesini sağlayacağız.”

Atıktan enerji üretenlerin meslek standartları belirlendi

Çimento sektörünün önemle üzerinde durduğu bir diğer konunun da çevreye duyarlı üretim olduğunu belirten Ünal, CemenTTest Projesi kapsamındaki hedeflerini açıkladı:

“Çimento sektörü olarak pek çok atık maddenin enerjiye dönüştürülmesini sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Baca gazından enerji üretimi gerçekleştiriyor, atık yönetimi ile çöpü enerjiye, enerjiyi çimentoya dönüştürüyoruz. Çevreye ve işletme maliyetlerine olumlu katkıları bulunan bu faaliyetlerin sektörümüzde yaygınlaşacağı öngörüsüyle CemenTTest Projesi hedeflerimize Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörlüğü, Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörlüğü ve Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Saha Elemanı ulusal meslek standartlarının geliştirilmesini de ekledik ve bahse konu standartların Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmelerini sağladık.“
Tufan Ünal, CemenTTest Projesi kapsamında, söz konusu ulusal meslek standartlarının geliştirilmesine ek olarak, Merkezi Kumanda Operatörü ve Çimento Test Elemanı mesleklerine yönelik ulusal yeterlilikleri geliştirdiklerini de aktardı.

Sektörde çalışmakta olan belgesiz işçileri yeterlilik belgesi sahibi yapacak

Çimento fabrikalarında üretim elemanı olarak çalışan işçilerin, çalıştıkları alan ile ilgili Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmadıklarını belirten Ünal, sözlerine şöyle devam etti:

“Mesleki eğitim sistemimizde çimento üretim teknolojisi ile doğrudan ilgili bir alan/dal ne yazık ki yok. Dolayısıyla fabrikalarımızda özellikle üretim birimlerinde çalışan işçilerimiz deyim yerindeyse ‘alaylı’ kişiler. ÇESBEM ile söz konusu çalışanlarımızın işbaşında edindikleri bilgi ve tecrübeler sayesinde Mesleki Yeterlilik Belgeli çalışanlar olmalarını sağlayacağız. Gelecekte, üretim alanında istihdam edilecek herkesin Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olarak işbaşı yapmalarını hedeflemekteyiz.”

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Hakkında

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), üyelerinin çalışma ilişkilerinde; ortak hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, üyelerinin verimli çalışmalarına destek olmak, toplu iş sözleşmesi süreçlerini yönetmek, iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek amacıyla 1964 yılında kurulmuş bir işveren sendikasıdır. ÇEİS, endüstri ilişkileri ve insan kaynakları faaliyetleriyle birlikte, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki eğitim, meslek standartları ve mesleki yeterlilikler ile istatistik faaliyetlerini yürütmektedir. Çimento sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin %98’inin üyesi bulunduğu ÇEİS, bugün, 32 kuruluşa bağlı 63 tesisi yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda platformda temsil etmektedir.

 

Aktüel İntermedya / EKONOMİ

 

You may also like

Popular News