Facebook Global Girişimcilik Kongresi’nde Küçük İşletmelerle Bir Araya Geldi ve İş Dünyasının Geleceği Anketinin En Güncel Sonuçlarını Paylaştı

Bu yılki Global Girişimcilik Kongresi’nde Facebook ve sektör paydaşları, kadınların liderlik ettiği girişimciliğin ve küçük işletmelerin ekonomik büyüme ve yeni istihdam alanları yaratma üzerindeki önemini tartışmak üzere bir araya geldi. Facebook’un küçük işletmelerin büyümesine yardımcı olmak için nasıl kullanılabileceği ve platformdan küçük işletmelerin görüşlerini barındıran küresel, dijital bir kaynak olarak nasıl yararlanılabileceği de masaya yatırıldı.

“Kadınların Sahip Olduğu Küçük İşletmelerin Yaşadıkları Zorluklar: Ölçek, Destek & Finansal Erişim” panelinde Facebook Kamu Politikaları Araştırma Yöneticisi Laura McGorman ve Dünya Bankası Özel Sektör Kalkınma Uzmanı Josh Wimpey, Facebook, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Dünya Bankası işbirliğinde dünya çapında Facebook’taki çevrimiçi KOBİ’lerin görüş ve sorunları hakkında aylık veri sağlamak adına yapılan Future of Business (İş Dünyasının Geleceği) anketinin en güncel küresel verilerini ele aldı. Panel, raporun finansmana ulaşmada yaşanılan zorluklar başta olmak üzere kadınların sahip olduğu küçük işletmelerle ilgili ortaya koyduğu sonuçlara odaklandı. Bu yılki raporun bulguları, dünyanın dört bir yanındaki girişimcilerin işletmelerini finanse etme biçimleri arasında önemli farklar olduğunu gözler önüne seriyor. Dünyadaki neredeyse her ülkede ve bölgede, kadınlar erkeklerden daha az banka kredisi kullanıyor ve işletmelerini kurarken kişisel birikimlerine ya da eşlerinden aldıkları yardıma güveniyorlar. Bir şirketin yaşı, büyüklüğü ve faaliyetleri banka kredisi alma oranlarındaki farklılığı anlamada başvurulabilecek önemli faktörler olsa da cinsiyet, özellikle cinsiyet ayrımlarının daha geniş olduğu daha küçük işletmelerde, önemli ve olumsuz bir rol oynuyor.

Raporun küresel bulgularının yanı sıra İş Dünyasının Geleceği anketi, önemli yerel içgörüler de ortaya koyuyor. Örneğin Türkiye’de ankete katılan kadınların sahip olduğu küçük işletmelerin, erkeklerin sahip olduklarına oranla daha az çalışana sahip, daha genç şirketler olması dikkat çekiyor. Bunun sonucunda ise küçük işletme sahibi kadınları etkileyen kişisel ve yapısal faktörleri anlamak, kadınların ve erkeklerin sahip olduğu işletmelerin büyüme oranları arasındaki uçurumu kapatmak için atılacak adımlarda kilit bir rol oynuyor.

Türk kadınları “tutku duydukları alanları keşfetmek” için iş kuruyorlar

Türkiye’deki kadınların girişimciliğe soyunmalarının arkasındaki itici gücü inceleyen İş Dünyasının Geleceği araştırması, küçük işletme sahibi kadınların farklı nedenlerle kendi işlerini kurmaya karar verdiklerini ortaya koyuyor. Araştırmaya katılan Türkiye’deki küçük işletme sahibi kadınlar, para kazanma ya da piyasa talebinden ziyade,tutkularını keşfetme ve yaratıcı olma arzusuyla işlerini kurduklarını söylüyor. Türkiye’de, iş-yaşam dengesi kurmayı ve bir ana gelir kaynağına sahip olmayı isteyen küçük işletme sahibi kadınların sayısı da oldukça yüksek.

Türk kadınları işletmelerini finanse etmek için birikimlerine yöneliyorlar

Küresel bulgulara paralel olarak raporun Türkiye bulguları, işletmelerini kuran ve yöneten kadınların, işletmelerini erkeklere göre daha farklı kaynaklardan finanse ettiklerini ortaya koyuyor. Türkiye’de işletme sahibi kadınlar daha çok kişisel birikimlerine, ya da eşlerinin, ailelerinin veya arkadaşlarının birikimlerine bağımlı kalıyor. İşletmelerinin finansmanı için risk sermayesine güvenen kadınların oranı ise oldukça düşük bir seyir izliyor.

Kadınlar için esneklik çok önemli

Araştırma kapsamında faaliyetlerine devam etmek istemelerinin nedenleri sorulan Türkiye’deki kadın işletme sahipleri, başkalarına iş olanakları yaratmak ya da karlılıktan çok, kişisel tatmin ve kendi işine sahip olmanın getirdiği esnekliği en önemli sebepler olarak sıralıyorlar.

#SheMeansBusiness eğitim programı

Araştırmanın sonuçları, kadınların sahip olduğu işletmeleri tek kişilik işletmeler olmanın ötesine taşımayı amaçlayan eğitim programlarının, kadınların ve erkeklerin sahip olduğu işletmeler arasındaki uçurumu kapatmak için ihtiyaç duyulan çözümün bir parçası olabileceğini, ve bu durumun yerel ekonomiler üzerinde önemli etkiler yapabileceğini ortaya koyuyor. Facebook’un bu amaçla başlattığı küresel programı #SheMeansBusiness da farklı bölgelerdeki kadın girişimcileri – sosyal medya başta olmak üzere – eğitmeyi ve onlara ilham vermeyi hedefliyor. Nitekim Facebook, parlak iş fikirlerine sahip kadınları desteklediği ve onlara, fikirlerini hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve araçları sunmayı amaçladığı #SheMeansBusiness projesini, geçtiğimiz yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde Türkiye’de de hayata geçirdi.

Facebook küçük işletmelerin büyümesine yardımcı oluyor

Konferansın ikinci Facebook oturumunda Facebook KOBİ Ortaklıkları Müdürü Khaled Sharrouf, girişimcilerin işletmelerini ya da kuruluşlarını büyütmek için Facebook’tan nasıl faydalanabileceklerine odaklanan bir workshop düzenledi. Facebook’un yeni küresel mobil ekonomiye uzanan bir köprü olduğunun altını çizen Sharrouf, platformun marka farkındalığını arttırmak, yeni müşteriler bulmak, satışları arttırmak ve daha birçok alanda nasıl kullanılabileceğinden bahsederken, işletmelerin hedef kitlelerinin dikkatini çekebilecek içerikleri nasıl oluşturabilecekleri konusunda da ipuçları verdi. “Sadece Facebook işletmenizi dünya çapında 2 milyar, Türkiye’de ise 44 milyon gerçek kişiyle bağlantıya sokabilir” diyerek girişimcilerin geniş ölçekli, yaratıcı ve kişiselleştirilmiş pazarlama olanakları ve test/kontrol yöntemleriyle Facebook kampanyalarının katkılarını bilimsel olarak ölçerek hedefleri üzerinde gerçek bir etki yapabileceklerini belirten Sharrouf, bu yeni mobil ekonomide Facebook’un, Türkiye’deki her ölçekten işletme ve kuruluşa yerel ve uluslararası ölçekte büyüme konusunda yardımcı olabileceğinin de altını çizdi.

İş Dünyasının Geleceği Anketi Hakkında

İş Dünyasının Geleceği Anketi, küçük ve orta ölçekli işletmelerle ilgili yeni bir bilgi kaynağıdır. Şubat 2016’da Facebook, OECD ve Dünya Bankası ortaklığıyla başlatılan bu aylık anket araştırması, tüm seviyelerdeki karar alım süreçlerini bilgilendirmek ve işletmelerin büyümelerine yardımcı olabilecek içgörüler sağlamak adına işletmelerin faaliyet gösterdiği ekonomik ortamla ve bu işletmelerin ne olduğuyla ilgili güncel veriler sunar. İş Dünyasının Geleceği Anketi, görece daha yeni ve uzun süre önce dijitalleşmiş işletmelerden yeni bir bakış açısı, ve yeni mobil ekonomiye açılan eşsiz bir pencere sunar.

#SheMeansBusiness Hakkında

#SheMeansBusiness, Facebook’un dünyanın farklı bölgelerinde başlattığı ve kadın girişimcileri, Facebook ve Instagram platformlarını kullanarak, bir işletmeyi yönetmenin farklı yönleri konusunda eğitmeyi ve onlara ilham vermeyi amaçlayan küresel bir programdır. #SheMeansBusiness ile Facebook, kendi işlerini kuran ve başarıyla yürüten kadınları kutlarken yeni girişimci olmak isteyen kadınlara da ihtiyaç duydukları kaynakları sunar. Geçen yılın sonunda, Facebook projenin yerel bir versiyonunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile işbirliğinde Türkiye’de de hayata geçirdi.

 

Aktüel İntermedya / TEKNOLOJİ

 

You may also like

Popular News