Gelecek Turizmde TravelExpo Fuarı’nda

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığıyla yürütülen Gelecek Turizmde standı TravelExpo Ankara Turizm Fuarı katılımcılarının ilgi odaklarından biri oldu.

Gelecek Turizmde ev sahipliğinde ve Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Turizm Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Burçin Hatipoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Turizm Modelleri” başlıklı panele T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü Grup Sorumlusu Beril Yamaner, UNDP Türkiye Yerel Sosyo-ekonomik Kalkınma Sektör Yöneticisi Bülent Açıkgöz ve Anadolu Efes Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Simge Balaban konuşmacı olarak katıldı.

Her yıl, üç sürdürülebilir turizm fikrine fon desteğinin yanı sıra; eğitim, planlama, teknik destek, iletişim ve danışmanlık desteği veren Gelecek Turizmde’nin ortakları;ülkemiz için sürdürülebilir turizmin önemini hem politika oluşturma, hem ortaklık geliştirme, hem de yerel sosyo-ekonomik gelişmeye katkı bağlamında ele aldı.

Panelde, Gelecek Turizmde’nin kamu-özel sektör -uluslararası kuruluş işbirliği içerisinde sürdürülebilir turizm modelleri yarattığı üzerinde duruldu. Ayrıca; desteklenen projelerle turizmin toplum ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmeye, turizmin yerel ekonomiye, doğal ve kültürel mirasın korunmasına, ev sahipleri ile ziyaretçilerin yaşam kalitelerini artırmaya katkı sağladığı belirtildi.

 

Aktüel İntermedya / EKONOMİ

 

You may also like

Popular News