Breaking News

Geniş kapsamlı terörle mücadele önlemleri Avrupa’yı tehlikeli bir duruma sürüklüyor

Uluslararası Af Örgütü, 14 AB üye ülkesindeki terörle mücadele önlemlerinin kapsamlı bir insan hakları analizini yayımladı. Raporda, “geniş kapsamlı yeni kanunlar Avrupa’yı derin ve tehlikeli bir kalıcı güvenlikleştirme durumuna sürüklüyor” denildi.

Tehlikeli Bir Şekilde Orantısız: Avrupa’da Giderek Genişleyen Ulusal Güvenlik Hali‘ başlıklı rapor, yasaların ve değişikliklerin büyük bir çoğunlukla hızlı bir şekilde geçişinin, temel özgürlükleri nasıl zayıflattığını ve zor kazanılan insan hakları korumalarını nasıl dağıttığını ortaya koyuyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü John Dalhuisen, “Paris’ten Berlin’e, birçok korkunç saldırı sonrasında hükümetler orantısız ve ayrımcı kanunları alelacele meclislerinden geçirdiler” dedi.
Dalhuisen sözlerine şöyle devam etti: “Tek başına değerlendirildiğinde bu bireysel terörle mücadele önlemleri yeterince endişe verici, fakat bir arada ele alındığında, uzun süredir tanınan özgürlüklerin kontrolsüz güçler tarafından bastırıldığına dair rahatsız edici bir resim ortaya çıkıyor.”
14 AB üyesi ülkede, iki yıldan fazla süren araştırmalara, uluslararası ve Avrupa düzeyindeki inisiyatiflerin analizine dayanan bu rapor, terörizm tehdidine yönelik yeni mevzuat ve politikaların hak korumalarını ezip geçtiğini ortaya koyuyor.
Birçok ülkede, hukukun üstünlüğü, gelişmiş yürütme yetkileri ve adli kontrolleri soyutlayan, ifade özgürlüğünü kısıtlayan ve herkesi denetlenmeyen hükümet gözetimine maruz bırakan terörle mücadele önlemleri ya önerildi ya
da yürürlüğe girdi. Bunun yabancılar, etnik ve dini azınlıklar üzerindeki etkisi özellikle derin oldu.
Yabancılar ve etnik ve dini azınlıklar üzerindeki etkisi özellikle derin olmuştur.
Yeni normal: Olağanüstü hal yasaları ve onu andıran önlemler
Pek çok ülkede anayasa değişiklikleri ya da mevzuatı, resmi bir olağanüstü hal ilan etmeyi kolaylaştıracak ya da istihbarat servislerine çoğunlukla adli denetimi az ya da hiç olmayan özel yetkiler verecektir.
Örneğin, Macaristan’daki yeni mevzuat, kamusal alanda toplanmanın yasaklanmasını, hareket özgürlüğünün ciddi şekilde kısıtlanması ve varlıkların dondurulması gibi ciddi kısıtlamaların da aralarında bulunduğu, olağanüstü hal ilan edilmesi durumunda yürütme organına kapsamlı yetkiler veriyor.
Fransa’da olağanüstü hal, gösterileri yasaklamak ve yargı izni olmaksızın arama yapmak gibi yetkisiz tedbirleri standartlaştırmak amacıyla beş kez yenilenmiştir.

Birleşik Krallık’ta ve Fransa’da hareketi kontrol eden idari emirler gibi geçici olağanüstü önlemler, giderek sıradan kanunların bir parçası haline geldi.
Polonya’nın yeni terörle mücadele yasası, yabancı uyruklu kişileri ayrımcı bir şekilde hedef alan yetkileri kalıcı hale getiriyor.
Raporda toplu gözetimlere de değiniliyor, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Polonya, Macaristan, Avusturya, Belçika ve Hollanda’nın aralarında bulunduğu ülkelerde milyonlarca insanın verilerine erişme yetkisi tanınıyor.

 

 

Aktüel İntermedya / DÜNYA

 

About Aktuel İntermedya

Check Also

Koronavirüs aşısının Çin’e ait olduğu Rusya üzerinden pazarladığı iddia ediliyor

Haber detayları ; Çin, işgal ettiği Doğu Türkistan’da koronavirüs aşısını 10.000 dolardan satışa çıkardı. Parayı …