İnsani Gelişme Raporu 2016 Stockholm’de açıklanacak

2016 İnsani Gelişme Raporu Küresel lansman töreni, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Helen Clark ve İnsani Gelişme Raporu Ofisi Direktörü Selim Jahan’ın katılımlarıyla 21 Mart tarihinde İsveç’in başkenti Stockholm’de yapılacak.

Raporun Türkiye ile ilgili kısmında bu yıl Suriye krizi ve Kalkınma konuları ele alınıyor. Kısaca raporta Suriye Krizinin bölgeye olan etkisi ve yakın zamanda yapılması gerekenler anlatılıyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından bugün yayımlanan “Herkes için İnsani Gelişme” başlıklı 2016 İnsani Gelişme Raporu’nun [Human Development Report 2016 entitled ‘Human Development for Everyone’] bulguları arasında şunlar yer alıyor;

Küresel boyutta yaşanan hastalıklar, doğal afetler, savaşlar gibi olumsuzluklar insani gelişme sürecini direk etkiliyor. Suriye Arap Cumhuriyetinde beş yıldır süregelen savaş da son bu kapsamda bölge ülkelerinde insani gelişme konusunu derinden etkiledi.

Yaşanmakta olan savaşın ekonomik ve insani açıdan çok ciddi kayıplar oluşturduğu görülüyor. Bu bağlamda, savaşın Suriye ve komşu ülkeleri olan Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan ve Türkiye’ye ekonomik maliyeti 35 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın, Suriye’nin 2007 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasılası düzeyi olduğu düşünülürse, konunun önemi ortaya çıkıyor.

Diğer taraftan, Suriye’de yaşanan savaş dolayısıyla zorunlu olarak ülkelerini terketmek durumunda kalan milyonlarca mülteci öncelikle komşu ülkelere geldiler. Bu süreç başta Türkiye olmak üzere, Ürdün ve Lübnan’ın altyapısı ve çeşitli sosyal hizmetlere olan talebi arttırdı. Bunın kalıcı ve sürdürülebilir bir yapıda çözüme ulaşması için küresel boyutta bir çerçevenin belirlenmesi gerekiyor ve BM başta olmak üzere birçok uluslararası kurum konuyla yakından ilgileniyor.

 

Aktüel İntermedya / DÜNYA

 

You may also like

Popular News