Ticari İlişkilerimizi Güçlendirmek, Güvenlik ve İstikrara Yönelik Tehditlerin Bertarafıyla Mümkündür

13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bölgesinin 2015’de dünya nüfusu içindeki payı yüzde 6,2 olmasına karşılık, dünya ticaretindeki payı sadece yüzde 2’dir. Öncelikle, bölge içi ticareti arttıracak adımları atmamız şarttır. Bu sebeple, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması’nın hayata geçirilmesi çok önemlidir” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımcıları arasında yer