Temiz su ve hijyen her çocuğun hakkı!

2,1 milyar insan temiz içme suyundan, bu sayının iki katından fazlası da güvenli sanitasyondan yoksun: DSÖ ve UNICEF Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) ilişkin su, sanitasyon ve hijyen alanındaki ilk küresel tahminleri açıkladı.

13 TEMMUZ 2017| CENEVRE | NEW YORK –Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF tarafından hazırlanan yeni rapora göre tüm dünyada her 10 kişiden 3’ünün (2,1 milyar insan) evinde güvenilir kullanma suyu bulunmazken, her 10 kişiden 6’sı (4,4 milyar insan) da uygun koşullara sahip sanitasyondan yoksun olarak yaşıyor.

Ortak İzleme Programı raporu; İçme Suyu, Sanitasyon ve Hijyen Alanında İlerleme: 2017 Güncellemesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinde İlk Durum, “güvenilir biçimde yönetilen” su ve sanitasyon hizmetleri alanındaki ilk küresel değerlendirmeyi sunuyor. Raporda ulaşılan genel sonuç, kırsal alanlarda yaşayanlar başta olmak üzere çok sayıda insanın henüz bu imkânlara erişemediği yönünde.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus’un duruma ilişkin değerlendirmesi şu şekilde: “Evde güvenilir su, sanitasyon ve hijyen yalnızca zenginlerin ya da kent merkezlerinde yaşayanların ayrıcalığı olmamalıdır. Bunlar insan sağlığı açısından temel gereksinimler arasındadır ve tüm ülkeler herkese bu imkânları sağlamakla yükümlüdür.”

2000 yılından bu yana milyarlarca insan için temel içme suyu ve sanitasyon hizmetlerine erişim sağlanmış olmasına rağmen, bu hizmetler güvenli su ve sanitasyon anlamına gelmemektedir. Pek çok evde, sağlık tesisinde ve okulda henüz el yıkayacak sabun ve su bile bulunmamaktadır. Bu da başta küçük çocuklar olmak üzere insanların sağlığı açısından örneğin ishal gibi riskler yaratmaktadır.

Her yıl 5 yaş altı 361.000 çocuk ishalden ölmektedir. Yetersiz sanitasyon ve kirli sular da kolera, dizanteri, hepatit A ve tifo gibi hastalıkların yayılmasına yol açmaktadır.

UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake ise şöyle belirtiyor: “Temiz su, uygun sanitasyon ve hijyen her çocuğun, her toplumun sağlığı açısından kritik önemdedir ve daha güçlü, daha sağlıklı ve eşitlikçi toplumlar için mutlaka gereklidir.  Bugün en dezavantajlı topluluklara ve çocuklara yönelik olarak bu hizmetleri geliştirdiğimizde onlara daha iyi bir gelecek imkânı da sağlamış oluruz.”

Önemli eşitsizlikler sürüyor
Küresel eşitsizliklerin azaltılması konusunda geliştirilen yeni SKH, tuvalet ihtiyacının dışarda giderilmesine son verilmesi ve 2030 yılına kadar temel hizmetlere erişim sağlanması çağrısında bulunmaktadır.
Güvenilir su kaynaklarından yoksun 2,1 milyar insanın 844 milyonu içme suyu hizmetlerine de erişememektedir. Bunların arasında evlerinin dışında bir kaynaktan su getirmek için 30 dakikadan uzun zaman harcaması gereken 263 milyon insan yer almaktadır. Ayrıca 159 milyon insan da akarsu ya da göl gibi kaynaklardan elde edilen arıtılmamış suları içmektedir.

Temel sanitasyonun sağlanması açısından 90 ülkedeki ilerleme çok yavaştır ve bu da söz konusu ülkelerin 2030 yılı için belirlenen hedefe ulaşamayacakları anlamına gelmektedir.

Güvenilir biçimde yönetilen sanitasyon imkânı olmayan 4,4 milyar insanın 2,3 milyarı temel sanitasyon hizmetlerine bile erişememektedir. Bu insanlardan 600 milyonu tuvaleti başka ailelerle paylaşmakta ve çoğu kırsal kesimde olmak üzere 892 milyon kişi tuvaletini açık alanlarda yapmaktadır. Nüfus artışı nedeniyle açık alanda tuvalet yapma Sahra–altı Afrika ve Okyanusya gibi bölgelerde yaygınlaşmaktadır.

Yeterli hijyen, hastalıkların yayılmasını önlemenin en basit ve etkili yollarından biridir. İlk kez olmak üzere SKH’ler evlerinde ellerini su ve sabunla yıkama imkânı olanların yüzdesini izlemektedir. Yeni rapora göre el yıkamak için su ve sabun bulma imkânlarına sahip olanların yüzdesi bu konuda veri bulunan 70 ülke arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Örneğin Sahra-altı Afrika’da bu oran yüzde 15 iken batı Asya ve kuzey Afrika’da yüzde 76’dır.

Raporda yer alan diğer temel bulgular şöyledir:

► Birçok ülkede su ve sanitasyon hizmetlerinin kalitesine ilişkin veri bulunmamaktadır. Raporda güvenilir biçimde yönetilen içme suyu imkânları konusunda 96 ülkeye, güvenilir biçimde yönetilen sanitasyon konusunda da 84 ülkeye ilişkin tahminler yer almaktadır.
► Çatışmaların ya da iç huzursuzlukların yaşandığı ülkelerde çocukların temel su imkânlarından yararlanma şansı başka ülkelerde yaşayan çocuklara göre 4 kat, temel sanitasyon hizmetlerinden yararlanma şansı ise 2 kat daha azdır.
► Hizmetler söz konusu olduğunda kırsal ve kentsel yerleşimler arasında büyük eşitsizlikler bulunmaktadır. Güvenilir biçimde yönetilen içme suyu imkânlarına sahip her üç kişiden ikisi, güvenilir biçimde yönetilen sanitasyon hizmetlerinden yararlanan her beş kişiden ise üçü kentlerde yaşamaktadır. Arıtılmamış yüzey suları (göl, ırmak, sulama kanalı gibi) kullanan 161 milyon insanın 150 milyonu kırsal yerleşimlerde yaşamaktadır.

 

Aktüel İntermedya / DÜNYA

 

You may also like

Popular News