TÜRKİSTAN İSLAM DERNEĞİ Çin Nazi Kamplarında Kaybedilen Uygur Türklerinin Yakınları Biraraya Getirdi.

TÜRKİSTAN İSLAM DERNEĞİ ÇATISI ALTINDA Çin Nazi Kamplarında Kaybedilen Uygur Türklerinin Yakınları Biraraya Geldi. Çin Halk Cumhuriyeti’ne karşı Uluslararası dava açmaya hazırlanıyorlar…

Çin’in İnsanlık Suçunu Haykırmak. ”Çin Nazi Kampları”nı Kapatmak ve Çin’i yargılamak için yola çıktık…

Çin’in Kaybettiği, Öldürdüğü , Kamplarda İşkence ettiği. Tecavüz edip zorla evlendirdiği, Organlarını sattığı, cesetlerini yaktığı. Evlatlık verdiği çocuklarımızı, eşlerimizi, anne, baba ve kardeşlerimizi, akrabalarımızı ve dostlarımızı arıyoruz.

Kanıtlarımızı Dünya Medyasına, Uluslararası İnsan Hakları Örgütlerine, Dünya Devletlerine sunuyoruz. Bunlar Çin’in insanlığa karşı işlemiş olduğu, sizlerin de Uluslararası Sözleşmelerde altlarına imza attığınız İnsan Haklarına karşı işlemiş olduğu suçlarıdır.

Çin’in yargılanması, bu suçlarının hesabını vermesi, evlerimizi, köylerimizi, şehirlerimizi bizlere teslim etmesi, hatasını ve suçlarını telafi etmesi ve bunların bedelini ödemesi gerekmektedir.

Çin’in mağdur ettiği, yüzlerce Doğu Türkistan’lı bir araya geldik. Çin Halk Cumhuriyeti’nin yalanlarına karşı Şahitlik ve Tanıklık yapıyoruz. Siz Dünya Medyasından mazlum Uygur Türklerinin sesi ve nefesi olmasını umut ediyoruz.

Çin, Doğu Türkistan’ı Dünyadan tecrit etmiştir. 35 milyon Uygur Türkünün bir telefon açma hakkı bile kalmamıştır…

”ÇİN NAZİ KAMPLARI” İNSANLIK SUÇUDUR, KAPATILMALIDIR !!!

Çocukların ve bebeklerin zorla ailesinden alınıp ”ÇOCUK KAMPLARI”na kapatılması İnsanlık suçudur !!!

Çin Komünizm’de haddi aşmıştır !!!

Komünist olması Allah’a ve farklı dinlere karşı savaş açmasını gerektirmez !!!

Çin’in Eğitim ve terbiye ile düzeltilmesi gerekmektedir !!!

Çin inandığını iddia ettiği Komünizmi de terör boyutunda yaşamaktadır !!!

Önemli Not : Elimizde 1000 adet Çin Nazi Kamplarını ve Uygur Türklerine yapılan insanlık dışı muameleyi gösteren delil video bulunmaktadır. Delil teşkil eden bu videolar sırasıyla işlenerek web sitemize konulacaktır.

Türkistan İslam Derneği Doğu Türkistan Kayıpları Arama Platformunun web adresi : http://www.china-stop.com/

Aktüel İntermedya / DOĞU TÜRKİSTAN

About Aktüel İntermedya

Check Also

Çin zulmü altında olan Uygur Türkleri için Beyazıt’ta toplanılacak

Çin zulmü altında olan Doğu Türkistan'da toplama kamplarına götürülen Uygur Türkleri için 27 Temmuz'da Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelinecek.