Uluslararası Değerleme Standartları Yayımlandı

Sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası kurumlarının ve ihraççıların, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yaptıracakları değerleme faaliyetlerinde kullanılacak uluslararası değerleme standartları yayımlandı.

 

01.02.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliği” ile sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası kurumlarının ve ihraççıların, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yaptıracakları değerleme faaliyetlerinde kullanılacak değerleme standartlarının Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ile Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) tarafından yayımlanmasını düzenledi.

Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi’nin uluslararası değerleme standartları esas alınarak hazırlanan “Uluslararası Değerleme Standartları”, “Teknik Bilgi Notları” ve “Uluslararası Değerleme Standartları Terimler Sözlüğü” TSPB ve TDUB tarafından yayımlandı.

Uluslararası Değerleme Standartları sayesinde sektörün değerlemeye tabi varlıklarının gerçeğe uygun biçimde değerlenmesiyle, ülkemiz sermaye piyasalarının uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.

 

 

Aktüel İntermedya / EKONOMİ

 

You may also like

Popular News