Suriyelilerin ikamet ettikleri kamplar için atık transfer istasyonu kuruldu

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından yürütülen Suriye Krizinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Etkilerinin Azaltılması Projesi kapsamında Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde inşa edilen Atık Transfer İstasyonu’nun açılışı bugün yapıldı.

Ceylanpınar Atık Transfer İstasyonu Suriye krizinden etkilenen belediye hizmetlerinin kapasitesini iyileştirmek amacıyla inşa edildi. Açılışa; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı – Elçi Müsteşarı Simona Gatti, UNDP Türkiye Ülke Direktörü Claudio Tomasi, AFAD Daire Başkanı Zuhal Karakoç Dora, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna katıldı.

Atık transfer istasyonu, yerel yönetimlerin hem Suriyelilere hem de ev sahibi topluma hizmet sağlamalarına yönelik verilen altyapı desteklerinin en kapsamlısı olma özelliğini taşıyor. Tesis, bölgedeki belediyelerin üzerindeki özellikle katı atık yönetim kapasitesine yönelik baskının azaltılmasına katkı sağlıyor. Atık transfer istasyonu, yılda 42 bin 705 ton katı atığın etkin bir şekilde taşınmasını sağlayacak. Böylece artan kapasite ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne sağlanan yıllık tasarrufun 477 bin 197 Euro olacağı öngörülüyor. Ayrıca proje kapsamında bu tesiste kullanılmak üzere 3 adet yarı-römork hizmete sokuldu.

Tesisle, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan Suriyeli nüfusun artışına bağlı olarak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin atık yönetim kapasitesi üzerinde oluşan baskının hafifletilmesi sağlandı. Böylece, kamu sağlığı ve çevresel açıdan oluşabilecek tehditlerin önüne geçildi.

UNDP Türkiye ve Avrupa Birliği, Suriye krizinden etkilenen ve nüfus artışına bağlı olarak ihtiyaçları artan yerel yönetimlerin altyapı hizmetlerinin güçlendirilmesine destek olmak üzere kapsamlı bir işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor.

UNDP Türkiye Ülke Direktörü Claudio Tomasi; “Donörlerimiz ve yerel kamu paydaşlarımız ile kurulan bu verimli işbirliğinden dolayı hissettiğimiz şükran duyguları ile Projemizin en dikkat çekici çıktılarından birini faaliyete geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Avrupa Birliği, yerel yönetimlerin belediye hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sağlanmasına yönelik çabalarına destek olmak üzere, bu projeye cömertçe 5,3 milyon Euro’luk bir finansal destek sağladı. İşbirliğimiz, Suriye krizinin yarattığı etkilerle mücadele edebilmek üzere ulusal ve yerel yönetimler ile uluslararası aktörler arasındaki giderek yakınlaşan bağların bir yansıması.

Bu proje ile zorunlu göçün yarattığı etkilerin daha iyi yönetilmesi, böylece hem Suriyeliler hem de ev sahibi toplumlar için kamu sağlığı koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yenilikçi ve sürdürülebilir atık yönetim modelleri üzerine odaklanmış durumdayız. Bu ölçekte mücadele mekanizmalarının geliştirilmesine ilişkin kapsamlı bir desteğin sağlanması aşamasında AB’nin ve paydaşlarımızın pozitif ve yapıcı rolünden dolayı minnettarlık ve takdir duygularımı ifade etmek istiyorum. Mesajımız açık: Dayanıklılığın artırılması, sosyal uyumun teşvik edilmesi ve yerel kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesine yardımcı olunması için kilit bir öneme sahip. Altını çizmek isterim ki, hem Suriyeli nüfusa hem de ev sahibi toplumlara yönelik belediye altyapı ve hizmetlerinin iyileştirilmesine yardımcı olabilecek projelere destek sağlıyoruz” dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı ve Elçi Müsteşarı Simona Gatti, “Bugün, AB tarafından finanse edilen “Suriye Krizinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Etkilerinin Azaltılması Projesi” kapsamındaki ana hedeflerimizden birinin açılışını yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu, Avrupa Birliği ile Türkiye Hükümeti arasında, Suriye krizinin yerel yönetimler ve ev sahibi toplumlar üzerindeki etkisini hafifletme sürecinde kurulan yakın ve verimli işbirliğine ilişkin birçok örnekten yalnızca bir tanesi.” dedi.

Avrupa Birliği tarafından 5,3 milyon Euro’luk bir bütçe ile finanse edilen proje; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölgesel Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Sanayi Odası gibi yerel ortaklar ile işbirliği içerisinde UNDP tarafından uygulanıyor. Birbiriyle bağlantılı iki bileşenden oluşan proje, Temmuz 2015’te başladı ve Temmuz 2017 itibariyle tamamlanması planlanıyor.

Proje ile Suriye kriziyle birlikte nüfus artışından en çok etkilenen şehirler olan Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde yerel kaynaklar üzerindeki baskının hafifletilmesini, istihdam edilebilirliğin artırılmasını, geçim kaynakları ile ilgili fırsatların iyileştirilmesini ve özellikle katı atık yönetimi başta olmak üzere belediye hizmetlerinin güçlendirilmesini amaçlayan müdahaleler yolu ile geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve bölge halkının desteklenmesi amaçlanıyor.

 

Aktüel İntermedya / DÜNYA

 

You may also like

Popular News