AİHM Adli Yıl Açılış Semineri

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 13. Ceza Dairesi Başkanı Vuslat Dirim ve Yargıtay Genel Sekreteri Yaşar Şimşek’ten oluşan heyet, 27 Ocak 2017 tarihinde “Mültecilerin Geri Gönderilmemesi İlkesi ve Bu İlkenin Uygulanmasında Yargının Rolü” temalı AİHM Adli Yıl Açılış Semineri’ne katıldı.

Avrupa Konseyi’ne üye devletlerin yüksek mahkeme başkanlarının da davet edildiği toplantıda söz alan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türkiye’nin 2.700.000 Suriyeli’yi misafir ettiğini, ayrıca 170.000’ni Afganlı olmak üzere Irak, İran, Somali gibi çeşitli ülkelerden gelenleri de geri çevirmediğini belirtti. Seminer sırasındaki konuşmasında Batılı ülkelerin göçmenler konusundaki tutumunu da eleştiren Cirit, Türkiye’nin canlarını kurtarmak amacıyla kendilerine sığınan insanları kaderleriyle başbaşa bırakmadığını, onların yaşadığı trajediyi görmezlikten gelmediğini, onlara karşı tel örgüler ya da beton duvarlar örmediğini belirtti. Cirit konuşmasının devamında şunları söyledi: Türkiye uluslararası toplum tarafından, “Dünyanın En fazla Uluslararası Sığınmacıya Ev Sahipliği Yapan Ülkesi”, “Dünyanın En Fazla Sığınmacı Çocuğa Ev sahipliği Yapan Ülkesi”, “Dünyanın En Cömert Ülkesi” ve “Dünyanın En Fazla İnsani Yardım Yapan İkinci Ülkesi” olarak kabul edilmektedir. Türkiye coğrafî, stratejik, kültürel ve siyasî konumu nedeniyle, tarih içinde önemli göç akınlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bölge ülkelerine göre Türkiye’nin artan ekonomik gücü ülkemize yönelik göç hareketleri için bir çekim unsuru olmuştur. Ayrıca, son yıllarda komşu ülkeler olan Irak ve Suriye’de devam eden siyasî istikrarsızlıklar, Türkiye’ye yönelik göçü teşvik eden bir diğer unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun sonucu olarak, geçmiş yıllarda göç hareketleri açısından Türkiye daha çok “geçiş ülkesi” konumunda iken, “hedef ülke” olarak görülmeye başlanmıştır. Göç alanı, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği ve koordinasyon gerektiren, çok boyutlu, Türkiye’nin ekonomik, sosyo-kültürel ve demografik yapısını, kamu düzeni ve güvenliğini derinden ilgilendiren dinamik bir konudur. “2003 tarihli Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı” doğrultusunda hazırlanan “İltica ve Göç Ulusal Eylem Planı” çerçevesinde, Türkiye’nin göç mevzuatı ve sisteminin AB müktesebatıyla uyumlu hâle getirilmesi için çok önemli yapısal değişiklikler yapılmıştır.”
Irak ve Suriye’de yaşanan iç karışıklıkların göç ve terör sorununa neden olduğunu
belirten Yargıtay Başkanı CİRİT, Türkiye’nin terörden en çok mağdur olan ülke olduğunu belirtti.
Yargıtay Başkanı CİRİT ve beraberindeki heyet, AİHM Başkanı Guido RAİMONDİ, AİHM’deki Türk Yargıç Işıl KARAKAŞ ve diğer AİHM yetkilileri ile ikili görüşmede bulundu. Görüşme sırasında 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi, darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen, tutuklanan ya da gözaltına alınanlara ilişkin hak ihlaller iddialarını incelemek üzere 685 sayılı KHK ile kurulan Komisyon, Türkiye’nin maruz kaldığı terör saldırıları ile göçmen krizi sonrasında Türkiye’nin tutumu konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.
AİHM Başkanı Guido RAİMONDİ, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısına da değindiği adli yıl açış konuşmasında, KHK ile kurulan Komisyona ilişkin olarak memnuniyet duyduğunu, ikincillik ilkesi gereği hak ihlallerinin iç hukuk tarafından giderilmesi gerektiğini ve bu Komisyonun işlevine uygun olarak çalışacağını ümit ettiğini belirtti. Yargıtay Başkanlığı tarafından Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan “AİHS ve AİHM kararları ile Türk Mevzuatı Çerçevesinde Geri Gönderme Yasağı Konusunda Karşılaştırmalı Bir İnceleme” kitabı ile “Terör Suçları İle Türk Yargısındaki FETÖ-PDY Yapılanması ve Faaliyetleri” isimli kitap AİHM Başkanı Guido RAİMONDİ’ye bizzat Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü CİRİT tarafından verildi. Ayrıca kitaplar Seminer sırasında dağıtıldı.

 

Aktüel İnmtermedya / GÜNDEM

 

 

About Aktüel İntermedya

Check Also

Türkiye’de Medya Tekelleşiyor. 22 Yıllık Markamız Turkuvaz Medya ve TÜRGEV eski Başkanı Arzu Akalın tarafından Yargıtay Kararı ile İptal edilmiştir

1998 yılında İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Basın Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne verilen Basın Beyannamesi …